Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty


Idź do treści

Gimnastyka korekcyjna

..

Gimnastykę korekcyjną w Naszym Przedszkolu prowadzi Pani mgr Ewa Policińska.

.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się dwa razy w tygodniu.

 

Czas zajęć dla 5-6 latków wynosi 30 minut.

 

Zajęcia są bezpłatne. Koszt zajęć pokrywa Organ Prowadzący – Gmina Poraj.   

.

W zajęciach z gimnastyki korekcyjnej biorą udział dzieci, których rodzice dostarczyli skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu bądź lekarza ortopedy z rozpoznaniem wady

i ze wskazaniem na udział w tych zajęciach.

Rodzic wyraża pisemną zgodę na udział dziecka w tych zajęciach.

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Naszym Przedszkolu odbywają się:

 

PONIEDZIAŁEK:

9.30 – 10.00    gr. Zajączki

10.00 – 10.30  gr. Jeżyki

10.30 – 11.00  gr. Jagódki

 

WTOREK:

9.30 –  10.00   gr. Wiewiórki

10.00 – 10.30  gr. Jeżyki

10.30 – 11.00  gr. Jagódki

 

Wiek przedszkolny uważany jest za wiek krytyczny dla kształtowania postawy dziecka, ponieważ w okresie tym występują różnego rodzaju nieprawidłowości postawy ciała,

które rozwijają się i przekształcają w wady wymagające wielu starań

w celu ich zahamowania lub usunięcia.

Najwięcej przypadków wad postawy zaczyna uwidaczniać się około 5 roku życia.

.

Zapobiegając wadom postawy w odniesieniu do dzieci przedszkolnych należy:

 • zabezpieczyć odpowiednią dawkę snu – około 9h na dobę, dziecko powinno mieć własne łóżko z twardym, nie uginającym się materacem i mała poduszką, której grubość powinna wypełniać przestrzeń zawarta miedzy barkiem a uchem w pozycji leżącej na boku,
 • wprowadzić kilka ćwiczeń porannych, które pomogą utrwalić nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,
 • w czasie wolnym należy ćwiczyć z dzieckiem w domu zestaw polecony przez nauczyciela, natomiast odpoczynek dziecka powinien być czynny (minimum 2h),
 • podczas pracy dziecka przy stoliku należy zwrócić uwagę na to, aby światło padało z lewej strony nie rażąc oczu, wysokość krzesła odpowiadała długości podudzi, wymodelowane oparcie podpierało odcinek lędźwiowo-piersiowy kręgosłupa tak, aby dziecko przy siedzeniu opierając się przedramionami o blat stołu miało wyprostowany kręgosłup i barki ustawione poziomo,
 • odżywianie powinno być pełnowartościowe wg ogólnie przyjętych zasad, w przypadku nadwagi, która jest często przyczyną wad postawy należy zastosować dietę.

Gimnastyka korekcyjna skierowana jest do dzieci przedszkolnych u których wady postawy

są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała. Zajęcia te mają na celu likwidację wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju,

a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała. Zasadniczą rolę odgrywają: ćwiczenia, właściwa organizacja warunków życia, przestrzeganie zasad higieny pracy

i wypoczynku, żywienie oraz ogólna ruchliwość dziecka.

.

Podczas ćwiczeń należy pamiętać o:

 • dokładnym ich wykonywaniu pamiętając o rytmicznym, głębokim oddychaniu
 • wietrzeniu pomieszczenia
 • codziennym systematycznym ćwiczeniu w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem
 • ćwiczenia w kostiumie i boso na kocu, podłodze lub materacu
 • wykorzystywanie do ćwiczeń sprzętu domowego: tapczan, stół, krzesło, taboret itp.,
 • do zwisów wskazane jest zamontowanie drążka w drzwiach,
 • w ćwiczeniach domowych zalecane są również: kocyk, laska, piłka, woreczek z grochem, kółko ringo, ciężarki.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej są zajęciami wspomagającymi, dlatego należy pamiętać że

o sukcesie i powodzeniu naszych działań decyduje współdziałanie lekarza, nauczyciela, rodziców i dziecka. Proces ten jest przeważnie długotrwały, wymagający systematyczności i ciągłości działań.

 

10..
.

                                                                                                      Opracowanie: mgr Beata Rajczyk
                                                                                                                                                


Powrót do treści | Wróć do menu głównego