Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty


Idź do treści

Koło plastyczne „SKRZAT”

..

Koło plastyczne w Naszym Przedszkolu prowadzi Pani mgr Beata Rajczyk.

..

 

Zajęcia koła plastycznego odbywają się raz w tygodniu w grupie 5 i 6 latków. 

 

Czas zajęć dla 5-6 latków wynosi od 30 – 40 minut.      

                                                 

Zajęcia są bezpłatne.                                                                                                           

 

Zajęcia z koła plastycznego odbywają się:

 

PIĄTEK:

10.00 – 10.40  gr. Jeżyki

10.40 – 11.20  gr. Jagódki

11.20 – 12.00  gr. Zajączki

12.30 – 13.10  gr. Zajączki

13.10 – 13.50  gr. Wiewiórki

.

Działalność plastyczna, podobnie jak zabawa stanowi w wieku przedszkolnym potrzebę rozwojową i jest jedną z form aktywności dziecka.

Jej szczególne znaczenie polega przede wszystkim na tym, że zespala ona ze sobą procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju  osobowości dziecka. Już w grupach młodszych można zaobserwować

u dzieci zainteresowania i uzdolnienia plastyczne.

Dziecko przychodzi do przedszkola z pewnymi dyspozycjami psychicznymi,

z większą lub mniejszą wrażliwością na bodźce otaczającego świata.

Aby mogło w przyszłości w pełni korzystać z dorobku kulturalnego,

doznawać przeżyć estetycznych, a wreszcie w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym,

musi być do tego przygotowywane już od najmłodszych lat.

Zadanie to spełniają przynajmniej częściowo różne formy zajęć plastycznych.

Dzieci tworząc doznają różnych wrażeń wywołanych samym tematem, barwami, różnorodnością materiału, kształtów i form. Zajęcia plastyczne spełniają ważną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka – poprzez twórczość uzewnętrzniają się emocje, przeżycia, myśli, słowa, prośby, życzenia. Dzieci działając wyrażają siebie, a to wpływa na rozwój umysłowy, doskonali procesy poznawcze: pamięć, wyobraźnię, kształtuje spostrzegawczość i umiejętność wnikliwej obserwacji. Równocześnie dzięki tym zajęciom budzą się nowe zainteresowania, kształtuje się artystyczna wrażliwość i dbałość o estetykę

i kulturę życia codziennego.

..

.

.

 

Zajęcia Koła Plastycznego

zdjęcia: 24


                                                                                                      Opracowanie: mgr Beata Rajczyk

Powrót do treści | Wróć do menu głównego