Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty


Idź do treści

Kadra pedagogiczna 2013/2014

 

KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Beata Rajczyk - nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:

Pedagogika w zakresie Wychowania Przedszkolnego 

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Studia podyplomowe w zakresie Nauczania Początkowego

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 

Studia podyplomowe z Zarządzania dla Oświatowej Kadry Kierowniczej 

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 

Studia podyplomowe na kierunku Sztuka (Plastyka)

  Uniwersytet Warszawski

Studia podyplomowe na kierunku Lider Oświaty

  Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie


NAUCZYCIELE

mgr Joanna Górniak - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

Pedagogika Wczesnoszkolna

  Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Studia podyplomowe Nauczanie i Wychowanie Integracyjne z Terapią Pedagogiczną

  Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

 

mgr Hanna Ptak - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe 

   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki 


mgr Justyna Morgała - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie  

Studia podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego

  Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

w trakcie - Studia podyplomowe Logopedia - Logopeda oświatowy

  Akademia im. J. Długosza w Częstochowie


mgr Małgorzata Pustuł -
nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

Studia podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego

   Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Kurs kwalifikacyjny I stopnia - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne


mgr Mariola Szewczyk -
nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

Wczesna edukacja dziecka

   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie


mgr Joanna Makuch
- nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna

   Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Studia podyplomowe Edukacja Zintegrowana w kl.0-III

   Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

.

mgr Monika Chatys - nauczyciel kontraktowy

Pedagogika w zakresie Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne

   Akademia im. J. Długosza w Częstochowie 


mgr Monika Dworaczek
- nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna

  Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Nauczycielskie Wychowanie Przedszkolne

   Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki

   Uniwersytet Śląski w Katowicach

w trakcie - Studia podyplomowe Logopedia - Logopeda oświatowy

   Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Kurs kwalifikacyjny Języka migowego I,II,III stopnia 

 

mgr Aleksandra Śmiejkowska-Jasińska - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

Pedagogika w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego z logopedią

   Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

Pedagogika w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej
   Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

   Instytut  Pedagogiki w Katowicach

Studia Podyplomowe w zakresie nauczania i wychowania integracyjnego

   z terapią pedagogiczną

   Akademia Jana Długosza w Częstochowie

.

mgr Katarzyna Janikowska - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

   Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach

Studia Podyplomowe w zakresie Surdopedagogiki

   Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Studia Podyplomowe Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

   Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Kurs kwalifikacyjny Języka migowego I stopnia

.

KATECHETKA
mgr Aleksandra Kubczyk - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

Teologia w zakresie teologii moralnej

   Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

.

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Anna Marciniak

Wykształcenie:

Filologia - nauczyciel języka angielskiego

   Akademia Polonijna w Częstochowie 

.

LOGOPEDA

mgr Aleksandra Śmiejkowska-Jasińska


GIMNASTYKA KOREKCYJNA
mgr Ewa Policińska - nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:

Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Studia Podyplomowe w zakresie Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej

   Akademia  Wychowania Fizycznego w Katowicach

Studia Podyplomowe w zakresie Wychowania fizycznego

   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie


PSYCHOLOG
mgr Aneta Straszak-Słabosz - nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:

Psychologia w zakresie psychologii

   Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kurs Kwalifikacyjny pedagogiczny RODN „WOM” w Częstochowie


TAŃCE
mgr Joanna Ociepa
Wykształcenie:

Filologia angielska

   Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

Kurs Kwalifikacyjny  instruktażu specjalność taniec współczesny

   Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej „Sonix” Kraków


RYTMIKA
mgr Barbara Matławska
Wykształcenie:
Rytmika
 
 Akademia Muzyczna w Łodzi
Studium pedagogiczne - Rytmika
  
Akademia Muzyczna w Łodzi


SZACHY
mgr inż. Elżbieta Pyrkosz
Wykształcenie:
Wydział Elektryczny
   Politechnika Częstochowska
Studia podyplomowe - Matematyka
   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Studia podyplomowe - Nauczanie matematyki w Gimnazjum

   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Studium Metodyczne - Technika
Sędzia szachowy II klasy
Zawodnik I kategorii szachowej
Prezes Klubu szachowego UKS Hetman Częstochowa
Przewodnicząca Komisji Młodzieżowej w Śląskim Związku Szachowym
Powrót do treści | Wróć do menu głównego