Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty


Idź do treści

Kadra pedagogiczna 2014/2015

 

KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Beata Rajczyk - nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:

Pedagogika w zakresie Wychowania Przedszkolnego 

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Studia podyplomowe w zakresie Nauczania Początkowego

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 

Studia podyplomowe z Zarządzania dla Oświatowej Kadry Kierowniczej 

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 

Studia podyplomowe na kierunku Sztuka (Plastyka)

  Uniwersytet Warszawski

Studia podyplomowe na kierunku Lider Oświaty

  Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie


NAUCZYCIELE

mgr Joanna Górniak - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

Pedagogika Wczesnoszkolna

  Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Studia podyplomowe Nauczanie i Wychowanie Integracyjne z Terapią Pedagogiczną

  Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

 

mgr Hanna Ptak - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe 

   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki 


mgr Justyna Morgała - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie  

Studia podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego

  Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Studia podyplomowe Logopedia - Logopeda oświatowy

  Akademia im. J. Długosza w Częstochowie


mgr Małgorzata Pustuł -
nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

Studia podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego

   Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Kurs kwalifikacyjny I stopnia - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Studia podyplomowe gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

   Akademia im. J. Długosza w Częstochowie


mgr Mariola Szewczyk -
nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

Wczesna edukacja dziecka

   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Studia podyplomowe oligofrenopedagogika

   Akademia im. J. Długosza w Częstochowie


mgr Joanna Makuch
- nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna

   Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Studia podyplomowe Edukacja Zintegrowana w kl.0-III

   Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Studia podyplomowe gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

   Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

 

mgr Monika Dworaczek - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna

  Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Nauczycielskie Wychowanie Przedszkolne

   Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki

   Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia podyplomowe Logopedia - Logopeda oświatowy

   Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Kurs kwalifikacyjny Języka migowego I,II,III stopnia 

.

mgr Ewelina Chmielewska – nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

Pedagogika w zakresie pracy socjalnej
   Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna

   Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Kurs kwalifikacyjny I stopnia w zakresie Terapii integracji sensorycznej

   Akademia Terapeuty Katowice

Kurs kwalifikacyjny I stopnia - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Logopedia

   Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 ..

mgr Marta Maślankiewicz - nauczyciel stażysta

Wykształcenie:

Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna

  Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Nauczycielskie Wychowanie Przedszkolne

   Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki

   Uniwersytet Śląski w Katowicach

.

mgr Marta Piszczek-Golis – nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

   Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kształcenie Wczesnoszkolne i Wychowanie Przedszkolne z dodatkową specjalizacją   

   nauczycielską język angielski.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

.

mgr Anna Nowakowska - nauczyciel stażysta

Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

   Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Przygotowanie Pedagogiczne

   Akademia Polonijna w Częstochowie

 

mgr Kamila Świtoń – pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

Pedagogika Resocjalizacyjna z profilaktyką

   Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki

   Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kurs kwalifikacyjny I stopnia - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Kurs kwalifikacyjny I stopnia w zakresie Terapii integracji sensorycznej

   Akademia Terapeuty Katowice

.

lic. Kinga Cichoń – pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

Gospodarka przestrzenna

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

w trakcie - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna

   Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

KATECHETKA
mgr Aleksandra Kubczyk - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

Teologia w zakresie teologii moralnej

   Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

.

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Olga Zawisza

Wykształcenie:

Filologia angielska

   Uniwersytet Śląski

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

   Akademia Polonijna w Częstochowie 

.

LOGOPEDA

mgr Justyna Morgała

mgr Monika Dworaczek


GIMNASTYKA KOREKCYJNA
mgr Ewa Policińska - nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:

Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Studia Podyplomowe w zakresie Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej

   Akademia  Wychowania Fizycznego w Katowicach

Studia Podyplomowe w zakresie Wychowania fizycznego

   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie


PSYCHOLOG
mgr Aneta Straszak-Słabosz - nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:

Psychologia w zakresie psychologii

   Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kurs Kwalifikacyjny pedagogiczny RODN „WOM” w Częstochowie


TAŃCE
Katarzyna Bąk


RYTMIKA
Danuta Kościelniak - nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:

Wychowanie muzyczne

   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Studia podyplomowe - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalną

   Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach

Studia podyplomowe - Doradztwo zawodowe

   Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie


AIKIDO
mgr Jacek Engel 3 DAN
Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna
   Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie


SZACHY
mgr inż. Elżbieta Pyrkosz
Wykształcenie:
Wydział Elektryczny
   Politechnika Częstochowska
Studia podyplomowe - Matematyka
   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Studia podyplomowe - Nauczanie matematyki w Gimnazjum

   Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Studium Metodyczne - Technika
Sędzia szachowy II klasy
Zawodnik I kategorii szachowej
Prezes Klubu szachowego UKS Hetman Częstochowa
Przewodnicząca Komisji Młodzieżowej w Śląskim Związku Szachowym
Powrót do treści | Wróć do menu głównego