Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty


Idź do treści

Programy - Rok szkolny 2015/2016

.

PROGRAMY WŁASNE:

.

.

„Jeżyki w przedszkolu” – program adaptacyjny wspomagający przygotowanie

dziecka 2,5 - letniego w przedszkolu – D. Szulc, M. Szewczyk

 

 

 

„Idę z uśmiechem do przedszkola” – program wspomagający adaptację dziecka

3 - letniego w przedszkolu – H. Ptak, M. Maślankiewicz

 

 

 

„Radosny przedszkolak” – program adaptacyjny dla dzieci 3 – letnich – J. Górniak

 

 

 

„Badam, doświadczam, eksperymentuję – rozwijanie poznawczej aktywności

dzieci 4 – letnich w oparciu o doświadczenia,

zabawy badacze i obserwację przyrodnicze – M. Pustuł

 

 

 

Program zajęć ruchowych prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – M. Pustuł

 

 

 

„Gimnastyka i ruch byś był sprawny i zdrów” – program z zakresu wychowania zdrowotnego dla 5 – latków – J. Makuch, E. Chmielewska

 

 

 

„Gimnastyka, ruch to zdrowie – przedszkolaczek ci to powie!” – program z zakresu wychowania zdrowotnego – M. Piszczek – Golis

 

 

 

v

„Mówię ja, mówisz ty” – program logopedyczny profilaktyczno–terapeutyczny

– E. Chmielewska, M. Dworaczek

 

 

 

„Roztańczony Leśny Skrzat” – program grupy rytmiczno–tanecznej

– J. Makuch, E. Chmielewska

 

 

 

 

 


Powrót do treści | Wróć do menu głównego