Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty


Idź do treści

Religia

.

Religię w Naszym Przedszkolu prowadzi Pani mgr Aleksandra Kubczyk.

.


Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu w każdej grupie.

 

Czas zajęć dla 5latków wynosi 30minut.

Czas zajęć dla 6latków wynosi 30minut.                                                                       

 

Rodzic wyraża pisemną zgodę na udział w tych zajęciach.

.

Zajęcia są bezpłatne. Koszt zajęć pokrywa Organ Prowadzący – Gmina Poraj.   

.

Zajęcia z religii odbywają się:

.

PONIEDZIAŁEK:

8.00 – 8.30     gr. Wiewiórki                                                                                                      

8.30 – 9.00     gr. Zajączki

 

WTOREK:

8.00 – 8.30      gr. Zajączki                                                                                               

8.30 – 9.00      gr. Wiewiórki                                                                                                

9.20 – 10.50    gr. Jeżyki                                                                                                      

10.50 – 11.20  gr. Jagódki

 

ŚRODA:

8.00 – 8.30      gr. Jeżyki                                                                                                   

8.30 – 9.00      gr. Jagódki

 

 

Program pracy w I semestrze:

- zapoczątkowanie pierwszej socjalizacji umożliwiającej poznawanie oraz rozumienie siebie

  i świata w świetle Bożego objawienia,                                                                  

- odkrywanie Boga jako dawcy świata i życia,                                                                    

- rozwijanie umiejętności poznawania prawdy o sobie i innych ludziach,                                   

- wprowadzenie w rozumienie podstawowych znaków i czynności liturgicznych,

- uczenie rozumienia istoty modlitwy,                                                                                         

- wprowadzenie do uczestnictwa liturgii,                                                                                    

- odkrywanie Boga jako osoby,                                                                                             

- uczenie wykonywania podstawowych znaków religijnych,                                                  

- poznawanie Bożego zamiaru, by ludzie wzajemnie sobie pomagali.                                   

 

 

Program pracy w II semestrze:

- uczenie modlitwy,                                                                                                                    

- uświadomienie potrzeby rozwijania własnej dojrzałości,

- tworzenie opartego na wierze systemu wartości wierzący przyznaje innym te same prawa,

  którymi sam się w życiu kieruje,                                                                                       

- rozwijanie umiejętności poznawania prawdy o sobie i innych ludziach,                                    

- nabywanie umiejętności wyrażania w znakach własnej religijności.

.

.

                                                                                                                                Opracowanie: mgr Beata Rajczyk


Powrót do treści | Wróć do menu głównego