Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty


Idź do treści

Rozkład DniaRamowy  Rozkład  Dnia 

 

6.00-7.30 - Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

.

7.30-8.45 - Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe

np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę.

Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.

.

8.45-9.00 - Przygotowanie do śniadania.

.

9.00-9.30 - Śniadanie.

.

9.30-11.00-Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

.

11.00-11.45-Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu

(np. placu przedszkolnym, na boisku, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

.

11.45-12.00-Przygotowanie do obiadu.

.

12.00-12.30-Obiad.

.

12.30-12.45-Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek.

.

12.45-13.30-Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne,

utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

Zabawy dowolne w sali, na placu zabaw.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi.

.

13.30-13.45-Przygotowanie do podwieczorku.

.

13.45-14.00-Podwieczorek.

.

14.00-17.00-Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane

do ich możliwości i potrzeb.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych           

zainteresowaniach, słuchanie opowiadań nauczyciela,

na podstawie literatury dziecięcej-czytanie fragmentów książek.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

 .

 

 

 

 

 

 


Powrót do treści | Wróć do menu głównego