Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty


Idź do treści

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to wielospecjalistyczne, kompleksowe

i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także - pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Podstawa Prawna:

  • Art. 71b pkt. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r.,

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

.

Zajęcia są bezpłatne. Koszt zajęć pokrywa Organ Prowadzący – Gmina Poraj.   

.

W Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju Leśne Skrzaty od roku szkolnego 2010/2011 prowadzone są zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

.

Zajęcia te prowadzone są przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą:

terapeuta - mgr Justyna Morgała

 

oligofrenopedagog - mgr Monika Dworaczek

 

logopeda - mgr Aleksandra Śmiejkowska-Jasińska

.

gimnastyka korekcyjna - mgr Ewa Policińska

 

psycholog - mgr Aneta Straszak – Słabosz

.

HARMONOGRAM PRACY PSYCHOLOGA
mgr Aneta Straszak-Słabosz
w roku szkolnym 2011/2012

.

                                                                                                               Opracowanie: mgr Beata Rajczyk
                                                                                                                                               mgr Monika Dworaczek

 Powrót do treści | Wróć do menu głównego