Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty i Żywienie

zdrowy posiłekIntendent przedszkola – Anna Szczepanik

Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci w przedszkolu ustalona według aktualnych cen żywności i norm żywienia wynosi 10,00 zł dziennie:

  • śniadanie – 2,00 zł

  • drugie śniadanie – 1,00 zł

  • obiad – 5,50 zł

  • podwieczorek – 1,50 zł

Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.

Rodziny mające trudną sytuację materialną mają możliwość zwrócenia się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju w celu dofinansowania posiłków.

Podstawa: Zarządzenie NR 4/2021/2022 Dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Poraju Leśne Skrzaty z dnia 25.10.2021 r. w sprawie opłaty za żywienie dzieci uczęszczających do Samorządowego Publicznym Przedszkolu w Poraju Leśne Skrzat

Dzieci do lat 5 przebywają bezpłatnie przez 5 godzin dziennie w ramach realizowanej podstawy programowej. Każda godzina wykraczająca poza podstawę
programową jest płatna - 1.00 zł.

 

Podstawa: Uchwała nr 369(XLIX)14 Rady Gminy Poraj z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj

Rodzice dziecka 6-letniego, które korzysta z wychowania przedszkolnego, są zwolnieni z opłat za pobyt w czasie przekraczającym wymiar gwarantowanego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 

Podstawa: Opłaty dla dziecka 6-letniego w przedszkolu – wyjaśnienia MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z przepisami zniesiono możliwość pobierania opłat za dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, tj. dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku szkolnego (i obowiązuje cały rok szkolny).

Zgodnie z przyjętą w przepisach oświatowych zasadą dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku).

Za dziecko w wieku 6 lat pobierana jest wyłącznie opłata za posiłki.

 

Informujemy, że od 1 października 2021 r. opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie mogą być dokonywane przelewem na podany przez przedszkole numer konta bankowego (do 10 – tego dnia każdego miesiąca).

Przelew należy wypełnić zgodnie z poniższym przykładem:

 

Opłata za żywienie:

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty

Konto nr: 79 8279 0000 0130 5920 2001 0031

Tytułem:  WYŻYWIENIE Imię i nazwisko dziecka (np. Jan Nowak), 

za m-c (np. październik)

Kwota:…………..

 

Opłata za nadgodziny:

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty

Konto nr: 79 8279 0000 0130 5920 2001 003

Tytułem:  NADGODZINY Imię i nazwisko dziecka (np. Jan Nowak), 

za m-c (np. październik)

Kwota:…………..

PROSIMY NIE ŁĄCZYĆ OPLAT ZA ŻYWIENIE I OPŁAT ZA NADGODZINY!